Praktijk Meer

Kinderen

Onderdeel van je werk

Kinderen

Onderdeel van je werk

In ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven willen we kinderen een omgeving bieden waar ze zich veilig kunnen voelen. Zo ook in de pleegzorg.

Kinderen voelen zich veilig als ze voelen dat ze gehoord en gezien worden. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze voelen dat hun grenzen oke zijn, dat hun gevoel er mag zijn en dat er naar ze geluisterd wordt.

In de regel ontbreekt het nog aan veel kennis over de gevoelens en de emoties van de kinderen en van de gevolgen als zij hun gevoelens langere tijd moeten onderdrukken. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met de behoeftes van de kinderen. Kinderen worden niet als volwaardige individuen gezien. Terwijl dit bij de vaak nog jonge kinderen erg belangrijk is voor hun eigenwaarden. Voor ouderere kinderen is het ook belangrijk dat zij hun eigenwaarde kennen.

Het kind moet veelal luisteren naar wat de volwassenen hem/haar oplegt zonder dat er naar de behoeftes van het kind wordt gekeken. Het kind voelt zich dan niet gehoord en voelt zich onveilig met alle gevolgen van dien. Het kind leert zijn/haar emoties te onderdrukken en ontwikkelt een trauma. Vervolgens laat het kind ‘lastig’ gedrag zien.

Een kind wat langere tijd zijn/haar emoties onderdrukt ontwikkelt Ongehoord gedrag en zorgt voor gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Door de kinderen te horen, te zien zoals ze zijn en ze te helpen te ontdekken welke behoefte zij hebben zijn de kinderen veel meer bereid om samen te werken.

Ze leren omgaan met hun emoties in plaats van ze te onderdrukken.

Olga en Merianne komen graag langs om een op maat programma te maken voor de medewerkers van de organisatie.

Hoe om te gaan met lastig gedrag door middel van geweldloze communicatie.

Neem contact met mij op
Diensten Praktijk Meer

Merianne Mak
Praktijk Meer
welkom@praktijkmeer.nl
06-48 65 93 73
Praktijkruimte: Bosweg 2,
1756 CG ’t Zand